Ceník výkonů za úhradu pacientem

Posudky:  zdravotní, řidičský, zbrojní průkaz                       300,-

rozšíření ŘP, prodloužení zdr. průkazu                                100,-

Lékařská zpráva pro úrazové pojištění                                 175,-

Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace  na vyžádání pacienta či instituce                                                                                300,-

Sportovní prohlídka – posudek u registrovaných                 150,-

Náušnice 1x přinesené     vlastní                                         125,-

                                         nastřelené*)                                 500,-

Očkování mimo rámec hrazených vakcín                            185,-

Aplikace perorální vakcíny (podání do úst)                           50,-

Orientační stanovení krevní skupiny na žádost pac.            100,-

Opis očkovacího průkazu - duplikát (malý)                            60,-

Jiný administrativní výkon á 10 min                                      100,-

Návštěvní služba mimo provozní dobu     všední den          300,-

                                       den pracovního volna/klidu            600,-

                                      + náhrada cestovních výloh 1km        6,-

Posudek o zdravotním stavu - nesouvisející s léčbou

                 - MŠ                                     100,-

                 - odklad školní docházky     100,-

                 - přihláška na SŠ, VŠ   1x    150,-

                 - tábory, brigády a ostatní    100,- 

 

  *) Medical ear piercing švédské firmy Blomdahl, titanové, nealtergenní, pozlacené