Ceník výkonů za úhradu pacientem

Posudky:  řidičský, zbrojní průkaz                                     450,-

               zdravotní průkaz               ZRUŠENO VYHLÁŠKOU

rozšíření ŘP,                                                                       150,-

Lékařská zpráva pro úrazové pojištění, hodnocení bolestného 300,-

Podrobný výpis ze zdravotnické dokumentace  na vyžádání pacienta či instituce                                                                                300,-

Sportovní prohlídka – posudek u registrovaných                 200,-

Náušnice  -     pár              nastřelené*)                                650,-

Očkování mimo rámec hrazených vakcín                            250,-

Aplikace perorální vakcíny (podání do úst)                           50,-

Orientační stanovení krevní skupiny na žádost pac.            200,-

Opis očkovacího průkazu - duplikát (malý)                           100,-

Jiný administrativní výkon á 10 min                                      100,-

Návštěvní služba mimo provozní dobu     všední den          400,-

                                       den pracovního volna/klidu           1000,-

                                      + náhrada cestovních výloh 1km       10,-

Vystavení omluvenky na vl. žádost (bez ŽK či OL)                  50,-

Posudek o zdravotním stavu - nesouvisející s léčbou

                 - MŠ, tábory                         100,-

                 - odklad školní docházky     100,-

                 - přihláška na SŠ, VŠ   1x    200,-

                 - tábory, brigády a ostatní    200,- 

 

 

  *) Medical ear piercing švédské firmy Blomdahl, titanové, nealergenní, pozlacené