Očkování povinná

Přejít na:  Očkování dobrovolná    Očkovací kalendář

Hexavakcína

Plošné očkování dětí hexavakcínou proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, virové hepatitidě B, Haemophilus influenzae b a dětské obrně se provádí dvěmi základními dávkami od 9. týdne (2. měsíce) věku v rozmezí 2 měsíců a jednou posilující dávkou. U dětí narozených před 37. týdnem se doporučuje schéma 3+1 s 1. dávkou podnou ve 2 měs. kalendářního věku.

Kombinovaná vakcína proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím

Základní očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím se provede živou očkovací látkou, a to nejdříve první den 13. měsíce po narození dítěte, nejpozději do 18. měsíce. Přeočkování se provede 1 dávkou po 5. roce věku

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli

Přeočkování proti záškrtu, tetanu a dávivému kašli se provádí v 5. až 6. roce věku.

Kombinovaná vakcína proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně

Přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli a dětské obrně se provádí v 10. až 11. letech.

 

Povinné očkování je plně hrazené.


V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

Pravidelné očkování určité skupiny dětí

Tuberkulóza

Očkování se provede u dětí s indikacemi, které posoudí lékař novorozeneckého oddělení, případně registrující lékař pro děti a dorost. Na základě zákonným zástupcem dítěte a lékařem vyplněného dotazníku k definici rizika tuberkulózy, odesílá lékař dítě splňující indikace do pracoviště kalmetizace, kde je provedeno očkování.

HEP B

Základní očkování novorozenců HBsAg pozitivních matek se provede jednou dávkou očkovací látky proti virové hepatitidě B nejpozději do 24 hodin po narození dítěte. Očkování těchto dětí dále pokračuje podle souhrnu údajů o přípravku hexavalentní očkovací látky


Podrobně Viz VYHLÁŠKA č. 355/2017 Sb. ze dne 17. října 2017, kterou se mění vyhláška č.
537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů