O nás

Personál:

Lékař: MUDr. Miroslav Schubert

sestra: Bc Dana Schubertová

Nechcete čekat v čekárně plné nemocných dětí? Dobu vyšetření Vašeho pacienta se snažíme přizpůsobit Vašim časovým možnostem, lze se objednat kterýkoli den na určitou hodinu, po dohodě i mimo oficiální ordinační hodiny . Samozřejmostí je přednostní ošetření akutních případů či miminek, či návštěva přímo ve vašem domově.

V péči o děti se snažíme uplatňovat nejmodernější poznatky a postupy. Pravidelně se vzděláváme na seminářích a kongresech, kde i aktivně přednášíme, složitější stavy konzultujeme se specializovanými odbornými centry fakultních nemocnic. Zvláštní důraz klademe na sebevzdělávání především v oblasti očkování, abychom mohli objektivně posoudit všechna pro a proti pro každého pacienta na základě nejnovějších údajů o aktuální epidemiologické situaci, účinnosti i vedlejších reakcí očkování. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

MUDr. Miroslav Schubert - profesní curiculum vitae:

absolvent LF UP v Olomouci, promoce 1982

atestace 1. st. v oboru pediatrie 1985

atestace 2. st. v oboru pediatrie 1993

Člen České lékařské komory, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, České lékařské společnosti J. E. Purkyně,  České vakcinologické společnosti

1982 - 1990 sekundární lékař dětského oddělení

1991 - 1993 zástupce primáře dětského oddělení

1993 - 1999 primář dětského oddělení

1988 - 1999 - vedoucí lékař okresní dětské endokrinologické a diabetologické ambulance

1999 - dosud - privátní dětský lékař

1999 - dosud - Odborná pediatrická ambulance se zaměřením na endokrinologii a diabetologii v dětském a dorostovém věku v okrese Bruntál

1991 - dosud - ultrazvuková diagnostika dětí a dorostu

1983 - 1992 - dobrovolný člen, lékař a školitel Horské služby Jeseníky


Od roku 1989 dosud lékař a účastník horolezeckých a sportovně přírodovědních expedic v Pamíru, Ťan Šanu, Altaji, Střední a Jižní Americe, Africe, Tibetu, Blízkém Východě, Aljašce, Aleutských ostrovech, Karibiku aj., s výstupem na řadu 5000 - 6000m vrcholů po celém světě.

Držitel (opakovaně) diplomu Celoživotního vzdělávání České lékařské komory a mnoha certifikátů z četných školících akcí, lékařských konferencí a kongresů, včetně bohaté aktivní odborné přednáškové činnosti pro lékaře z dětské diabetologie, endokrinologie i obecné pediatrie v rámci okresu i na celostátní úrovni (např. Dny dětské diabetologie 2013 Karlovy Vary - téma Variabilita diabetu v ambulantní péči, Dětská diabetologie Brno 2015 téma Není diabetes jako diabetes, Dny dětské endokrinologie Pardubice 2017 - Porucha růstu na podkladě těžké hypothyreozy), organizace seminářů a konferencí pro dětské lékaře v rámci okresu i kraje (např. pro oblast Moravy Den praktické pediatrie Bruntál 2008).

Aktivní spolupráce a úzké osobní a pracovní kontakty s odbornými ambulancemi při dětských klinikách Fakultní nemocnice Olomouc, Ostrava a Motol.

Účast na lékařských studiích s evropským dosahem - TRIGGER, COPAT aj.

od r. 1992 člen výboru TJ, lékař, trenér a rozhodčí oddílu atletiky (osobní svěřenci získali 3 tituly Mistra České republiky, a dalších 9 mistrovských medailí z MČR)

V minulosti služby RZP, dodnes aktivní služby na dětské LSPP a na lůžkovém dětském oddělení nemocnice, včetně JIP.

Bohatá aktivní přednášková činnost pro veřejnost se zdravotní či cestovatelskou tématikou.

 

Koníčky: cestování, horská medicína, aktivní hudba (jazz), sport (cyklistika, turistika, horolezectví, atletika, běžecké a sjezdové lyžování)

Jazyková vybavenost: aktivně anglicky, rusky

 

Bc. Dana Schubertová - profesní curiculum vitae:

absolventka gymnázia v Bučovicích, Střední zdravotnické školy v Brně obor porodní asistentka, LF UP Olomouc bakalářský studijní program obor ošetřovatelství, promoce 2002

1983 - 1999 porodní asistentka, zdravotní sestra lůžkové i ambulantní péče, staniční sestra chirurgického oddělení

1999 - 2003 dětská sestra

2003 - 2003 vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení

2003 - dosud dětská sestra v privátní ambulanci praktického lékaře pro děti a dorost a v Odborné pediatrické ambulanci se zaměřením na dětskou endokrinologii a diabetologii

člen České lékařské společnosti J. E. Purkyně, člen České vakcinologické společnosti

Od roku 1990 účastník a zdravotník v řadě horolezeckých a sportovně přírodovědních expedicích v Ťan Šanu, Altaji, Střední a Jižní Americe, Africe, Tibetu, Blízkém Východě, Aljašce, Aleutských ostrovech, Karibiku aj., s výstupem na řadu 5000 - 6000m vrcholů po celém světě.

Pravidelná účast na mnoha školících akcích, lékařských konferencích a kongresech, včetně aktivní přednáškové činnosti, asistence při organizaci seminářů a konferencí pro dětské lékaře a sestry v rámci okresu i kraje (např. Den praktické pediatrie Bruntál 2008).

Účast na lékařských studiích COPAT aj. 

Fotogalerie: O nás