Dětský očkovací kalendář v ČR  2024

u nerizikových pacientů - podrobně viz Česká vakcinol. spol.

 

Termín
věk dítěte
Povinné očkování
Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)
Pneumokoková onemocnění*


Meningokoková onemocnění sk B*
 Prevenar 20, Vaxneuvance (1. dávka)

Bexsero (1 dávka)
3. měsíc      Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka za měsíc po 1. dávce)
         
      Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka-za 2měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění*


Meningokoková onemocnění sk B*
Prevenar 20, Vaxneuvance
 (2. dávka za 2 měsíce po 1. dávce)
Bexsero (2. dávka)
11.-15. měsíc

Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B 

Infanrix hexa
Hexacima (3. dávka)
Pneumokoková onemocnění*


Meningokoková onemocnění sk B*
Prevenar 20, Vaxneuvance
 (přeočkování)

Bexsero (3. dávka)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-R VAXPRO (1. dávka) (Plané neštovice), spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
13. - 24. měs.      Meningokoková onemocnění sk ACWY * Nimerix, Menquadfi ...
5.- 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-R VAXPRO  (2. dávka) (Plané neštovice), spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix (přeočkování)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    

11. - 15. rok

dívky i chlapci 

    Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku aj)*  Gardasil 9 (celkem 2 dávky)
14. - 16. rok     Meningokoková onemocnění sk B*
Meningokoková onemocnění sk ACWY *
Bexsero, Trumenba (2 dávky)
Nimerix, Menquadfi ...