Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018

Podrobně Viz VYHLÁŠKA č. 355/2017 Sb. ze dne 17. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů

Termín
věk dítěte
Povinné očkování
Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (1. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka)
3. měsíc      Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka za měsíc po 1. dávce)
 
      Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix hexa
Hexacima (2. dávka-za 2měsíce po 1. dávce)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka za 2měsíc po 1. dávce)
13.-15. měsíc


Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B 

Infanrix hexa
Hexacima (4. dávka)
Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13.-18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) (Plané neštovice), spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
      
5.- 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (2. dávka) (Plané neštovice), spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (2. dávka)
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Infanrix (přeočkování)    
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    

13. rok

dívky i chlapci 

    Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku aj)* Cervarix, Silgard, Gardasil (celkem 2 dávky)