Ve dnech 13. a 15.3.23

ordinujeme pouze ve Vrbně

7:30 - 11:00
důvod: provozní příčiny

 

 

 

NECHCETE ČEKAT?

 PŘEDNOSTNĚ OŠETŘUJEME PACIENTY

PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ!

 

 

Účast na odborných akcích a kongresech v r. 2018 - 2020:

Kurz Moderní technologie v diabetologii Praha-Motol 26.1.2018,

19. Dny dětské endokrinologie Písek 23.2.-24.2.2018,

Kongres dětské diabetologie 2018 Praha 24.-25.3.2018

Aktuální situace meningokokových nákaz a implementace změn v očkovacích kalendářích 13.3.18 Bruntál

Vakcinace aktuální problémy - prac. workshop a webinář 15.3.18 Bruntál

Kardiovaskulární bezpečnost vs protektivita nových antidiabetik - certifikovaný webinář z IKEM Praha 4.4.18

Pediatrický kongres - Dny praktické a nemocniční pediatrie Olomouc 11.-12.5.18

Aktuální otázky v sexuologii dětí a dospívajících, Spec. výživa nekojených dětí - seminář Bruntál 23.5.2018

Kongres XIV. Hradecké vakcinologické dny 4. - 7.10.2018

seminář Systémová enzymoterapie, péče o pokožku, terapie respir. infekcí, postbiotika Bruntál 2.10.18

Očkování a infekce, laboratorní diagnostika, onkogenetika, importované nákazy - seminář Ostrava 10.10.2018

Protipadělková vyhláška, Distribuce vakcín a jejich cenotvorba, psychosomatická onemocnění, mukolytika seminář Olomouc 16.10.18


Management ve zdravotnictví 19.1.2019

Imunologie Bruntál 5.3.2019

Kongres dětské diabetologie 2019 Praha 24.-25.3.2019

Tuky a jejich význam ve výživě - webinář 27.3.2019

Aktuální epidemiologická situace spalničky, IMD, IPD, Anemie Bruntál 9.4.19

8. cyklus endokrinologických seminářů Ostrava 17.4.19

Pediatrický kongres - Dny praktické a nemocniční pediatrie Olomouc 17.- 18.5.2019

Seminář Komunikace v praxi PLDD Olomouc 26.9.19

Kongres XV. Hradecké vakcinologické dny 3.-6.10.2019

seminář PLDD Péče o kůži, novinky v dětské výživě, léčba respir. infekcí 15.10.19 Bruntál

seminář: Hodnocení laboratorních parametrů, lymeská nemoc aj. Bruntál 21.11.19


Seminář Fytoterapie a alergologicko imunologická problematika - Brno 16.1.2020

Seminář Management v ordinaci PLDD Ostrava 18.1.2020

Kongres 21. dny dětské endokrinologie Ostravice 25.-26.1.2020,

Seminář Recidivující infekce dých. cest 28.1.2020 Bruntál

Seminář 9. cyklus Endokrinologických seminářů -Olomouc 26.2.2020

Webcast Aktuální informace o očkování proti meningokokům 5.5.20

Webinář Čerstvé novinky a aktuality v diabetologii 12.5.20

Kongres Dětská diabetologie 2020 Praha 20.-21.3.2020 - odloženo

Kongres Dny praktické a nemocniční pediatrie Olomouc 15.-16.5.2020 - odloženo

Kongres XVI. Hradecké vakcinologické dny Hr. Králové říjen 2020,

 Anketa